Ekonomi

Alla medlemsavgifter faktureras direkt till medlemmarna via Scoutförbundet som skickar en faktura till medlemmarna två gånger per år.

Medlemsavgiften är 450 kr per scout och termin.
Syskon till äldre scouter, ledare och assistenter betalar 350 kr per termin.
Familjescouting kostar 250 kr per termin.

Medlemsavgiften täcker in avgift till Scoutförbundet och Göteborgs scoutdistrikt. Dessutom ingår en försäkring och programaktiviteter.

För övriga inbetalningar används kårens på plusgirokonto: 428114-3.