Vad är scouting?

Att definiera scouting är svårt.  I grund och botten går scouting ut på att utvecklas, få nya vänner och, framför allt – att ha roligt.

Vi har möten varje vecka, och brukar åka på gemensamma läger höst, vår och sommar. De äldre scouterna är dessutom ofta ute på hajk och seglar, paddlar, vandrar, eldar och lagar mat.

Scoutprogrammet ger stöd för scoutverksamhet mellan 8 och 25 års ålder i fem olika åldersgrupper. En indelning som är gjord med tanke på barns och ungas utveckling och de utmaningar som de ställs inför, precis som det övriga programmet.

En av scoutingens pedagogiska principer är “Learning by Doing” (lärande genom att göra). Det gäller inom så vitt skilda områden som hantverk, sjukvård, natur, reparbete, friluftsliv, egenvård och hushållning. Barnen och ungdomarna jobbar i allmänhet tillsammans i mindre grupper, där man får hjälpas åt att lösa problem, uppgifter och vardagliga sysslor. I den lilla gruppen tränas man att samarbeta och samtliga medlemmar får en möjlighet att pröva olika delar av verksamheten. Man lär sig mycket om vitt spridda ämnen som scout – som man definitivt kan ha användning av i vuxenlivet.

Som medlem i scouterna får du:

  • Många nya kompisar i olika åldrar.
  • Vara ute i naturen.
  • Lära dig att handskas med till exempel eld och kniv.
  • Lära dig första hjälpen och livräddning.
  • Ha möte en gång i veckan på våren, hösten och vintern.
  • Följa med på hajker och övernattningar på helger året runt och på sommarläger.
  • Något kul och aktivt att göra på kvällar och helger.

Läger
Just läger är en viktig del av scoutinglivet. Man träffas och sover över en helg i en stuga, där man ägnar sig åt vitt spridda aktiviteter. De lite yngre kan t.ex. pyssla och lära sig tända lyktor, medan de lite äldre t.ex. eldar och går midnattsspår. Något som är gemensamt för alla åldersgrupper, dock, är att alla gillar att leka! Bilder från olika läger vi varit på finns att hitta här.

Maten är också en stor del av scoutlivet, i alla fall för oss i Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår. Under läger och hajker lagas mat över spritkök, öppen eld, eller gasolkök. Under sommarhalvåret fungerar en nedgrävd låda som provisoriskt kylskåp för färskvaror. Primitivt – men sällan smakar mat godare!