2018-04-11 Plogga/Naturen är vårt vardagsrum

Publicerat av sasandberg den

Plogga = Plocka skräp + jogga

Äventyrarna gör Hjällbo till en finare plats ❤️

-EN SCOUT LÄR KÄNNA OCH VÅRDAR NATUREN

-SCOUTMETODEN: Lokalt (och globalt) samhällsengagemang