Hjällboskogen

Skogen ovanför lokalen är tydligen en turistdestination. Så här säger Göteborgs kommun… ”På bergskammen i Hjällboskogen, på bran- terna ner mot Angeredsleden har man mäk- tig utsikt över Göta älvdalen. Bredvid ligger skogsområdet med promenadslingor och gläntor. I den frodiga dalgången i norr växer ask. I söder finns en domarring Läs mer…