Hjällboskogen

Publicerat av Gunilla den

Skogen ovanför lokalen är tydligen en turistdestination. Så här säger Göteborgs kommun…

”På bergskammen i Hjällboskogen, på bran- terna ner mot Angeredsleden har man mäk- tig utsikt över Göta älvdalen. Bredvid ligger skogsområdet med promenadslingor och gläntor. I den frodiga dalgången i norr växer ask. I söder finns en domarring från järnål- dern. Välkommen till Hjällboskogen!”

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3e5ce55-4d35-4a80-90bf-198a45c63003/Tvåvik_Hjällboskogen.pdf?MOD=AJPERES