Samarbetsövningar

Publicerat av Anna Margitin den

Hur många skall det vara i en grupp?

Hur involverar vi alla i gruppen?

Vad händer när förutsättningarna förändras? Nya önskemål kommer på vad gruppen skall åstadkomma.

Vem kan göra vad i gruppen? Vilka färdigheter har gruppmedlemmarna?

Tid för reflektion efteråt? Vad kunde vi gjort annorlunda, vad fungerade bra, vad fungerade inte?

Dreamteam plus Alexander skall måla en vattetät bil. Mitt i arbetet får Alexander en lapp med texten: du har haft en dålig morgon
GHA (Gunilla Henke Anna) fick i uppgift att mäta ett snöre. Vi använde A4-ark som måttstock 20x30cm. Vi mätte Gunilla sladd.